Czy hałas można zmierzyć?

Czy hałas można zmierzyć?

W dzisiejszych czasach obserwujemy dynamiczny rozwój dużych miast skupiających na swoim terenie znaczną liczbę ludności ale także działających firm. Ponadto obserwuje się znaczny rozwój wcześniej niezamieszkanych i mało rozwiniętych obszarów podmiejskich. Wraz z ich rozwojem rośnie poziom hałasu generowanego nie tylko przez działalność gospodarczą ale także przez ludność. Na pewno każdy z nas zastanawiał się czy hałas można zmierzyć. W związku z tym niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie: jak to zrobić?

Jak zmierzyć hałas?

pomiary i analiza hałasu

Aby zmierzyć hałas niezbędna jest odpowiednia aparatura umożliwiająca pomiary hałasu. Urządzenia te mają przede wszystkim na celu zmierzenie tzw. wielkości akustycznych do których zalicza poziom mocy akustycznej, zależność hałasu od prędkości wiatru, kierunkowość oraz tonalność. Co może wydać się ciekawe hałas wyemitowany do środowiska uznawany jest jako jego zanieczyszczenie, a dopuszczenie określonego poziomu związane jest z obowiązkiem płacenia kar. Zatem pomiary i analiza hałasu należy uznać jako działania kluczowe, których głównym założeniem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu emisji oraz uniknięcie płacenia kar za ich przekroczenie. W ostatnim czasie niezwykle interesującym tematem wśród społeczeństwa stał się hałas generowany przez turbiny wiatrowe. Społeczności zamieszkujące tereny przyległe do wiatraków często powołują się na jego negatywny wpływ zarówno na samopoczucie jak i zdrowie fizyczne. Na podstawie przeprowadzonych wielokrotnie badań wykluczono jednak niekorzystny wpływ na działanie psychiczne. Ponadto większość ankietowanych osób po krótkim czasie całkowicie przestała słyszeć działanie wiatraka, tylko osoby mieszkające w niewielkiej odległości słyszała hałas w pewnym stopniu.

Jak można zauważyć pomiar hałasu jest podstawowym zadaniem niezbędnym do określenia jego poziomu oraz wprowadzenia działań mających na celu utrzymanie dopuszczalnego limitu emisji.