Polecany dziecięcy psycholog we Wrocławiu

Polecany dziecięcy psycholog we Wrocławiu

Psycholog to osoba, która zajmuje się szeroko rozumianym pomaganiem innym ludziom w ich problemach, diagnozowaniem wyższych funkcji psychicznych, udzielaniem porad, obserwacją zjawisk, pisaniem opinii i tak dalej. Psychologia jest nauką niejednorodną, która funkcjonuje w rożnych obszarach społecznych.

Dobry psycholog dziecięcy przyjmuje we Wrocławiu

psycholog dla dzieci we WrocławiuPsychologowie w zależności od specjalizacji zajmują się różnymi zagadnieniami. |Inaczej wygląda praca psychologa klinicznego w szpitalu, inaczej praca psychologa w wojsku, psychologa zajmującego się terapią par, osób z problemami emocjonalnymi, psychicznymi, czy też osobami chorymi neurologicznie. Osobną subdyscypliną jest także psychologia wychowawcza, sportu, pracy i psychologia penitencjarna. Psychologowie dziecięcy specjalizują się głównie w diagnozowaniu i pomaganiu dzieciom i młodzieży. Praca psychologa dziecięcego jest o tyle specyficzna, że oprócz najmłodszych pacjentów muszą współpracować również  z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi. Dziecko jest bowiem integralną częścią systemu rodzinnego. Psycholog dla dzieci we Wrocławiu przyjmuje w prywatnym gabinecie i świadczy usługi na najwyższym poziomie. Pomaga rodzicom w zaistniałych problemach wychowawczych, udziela im niezbędnego wsparcia emocjonalnego i porad, rozpoznaje i odpowiednio diagnozuje ewentualne zaburzenia rozwojowe i emocjonalne, pomaga skorygować deficyty na poziomie poznawczym.

Psycholog dziecięcy zajmuje się najmłodszymi pacjentami. Często rozmawia z rodzicami pacjentów. Do psychologa dziecięcego nierzadko trafiają mali pacjenci z takimi zaburzeniami jak schizofrenia, ADHD, autyzm, depresja, nerwica, mutyzm, padaczka, upośledzenie umysłowe. W takich przypadkach konieczna jest również współpraca z lekarzem.