Promienniki gazowe w gospodarstwie

Promienniki gazowe w gospodarstwie

Każdy hodowca posiadający budynki przystosowane do utrzymywania młodych zwierząt musi zapewnić w nich warunki cieplne adekwatne do ich potrzeb. Zależnie od tego, czy gospodarstwo nakierowane jest na produkcję drobiu, czy trzody chlewnej, rozwiązania technologiczne będą inne.

Zastosowanie ogrzewania gazowego w chowie zwierząt

promiennik gazowyZaraz po wprowadzeniu jednodniowych piskląt brojlera kurzego do docelowego obiektu, w którym pozostaną przez cały okres tuczu, należy zapewnić im oświetlenie, pokarm oraz wodę i przede wszystkim odpowiednią temperaturę. Obecnie przyjętym sposobem wychowu jest umieszczanie młodych ptaków w kręgach, którego centralne miejsce zajmuje promiennik gazowy. Wykorzystywane są również urządzenia elektryczne, jednak zużycie prądu przy ciągłej pracy przez wiele godzin bywa w ich przypadku znaczne. Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem okazują się urządzenia gazowe. Również w fermach trzody chlewnej promienniki cieszą się dużą popularnością wśród hodowców. Można je zastosować zarówno do ogrzewania całej hali, jak i tylko wybranych punktów. Umieszczenie promiennika w boksie z nowo narodzonymi prosiętami powoli zapewnić im komfort termiczny, jednocześnie nie dopuszczając do przegrzania znajdującej się obok maciory, dla której zbyt wysoka temperatura byłaby szkodliwa. W projektowaniu hal wyposażonych w ogrzewanie gazowe istotną kwestią jest zwrócenie uwagi na wydajny system wentylacji i mieszania powietrza, gdyż podczas procesu spalania gazu w promienniku następuje ubytek tlenu z pomieszczenia.

Zużycie energii elektrycznej, zaraz po zakupie paszy, jest najbardziej odczuwalnym kosztem produkcji zwierzęcej na dużą skalę. Zastosowanie w budynku hodowlanym urządzeń grzewczych zasilanych gazem niesie ze sobą znaczne oszczędności.