Rozliczenie dochodów od osób fizycznych

Rozliczenie dochodów od osób fizycznych

 

Obowiązkiem rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. PIT, obarczone są osoby fizyczne, jednoosobowe działalności gospodarcze oraz wspólnicy spółek cywilnych i osobowych. Z założenia podatek ten jest powszechny, a podstawą do jego obliczenia jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Opodatkowanie i rozliczenia dochodów

rozliczenie dochodówDziałalność gospodarcza wiąże się z wyborem odpowiedniej, najwygodniejszej dla nas formy opodatkowania. Polskie prawo dopuszcza cztery możliwe alternatywy. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie mogą występować w konkretnej sytuacji. Zasady ogólne, czyli skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt i karta podatkowa. Rozliczenie dochodów następuje na formularzach PIT. Trzeba pamiętać, że na podatnika nałożony jest obowiązek złożenia takiego zeznania w określonym terminie i druku, który zależny jest bezpośrednio od prowadzonej działalności, źródła dochodu i różnego rodzaju wykorzystywanych odliczeń i ulg. Zeznania roczne składane są w urzędach skarbowych, które mają 3 miesiące na zwrot podatku, jeśli takowy występuje. Przy rozliczaniu dochodów należy pamiętać o przysługujących podatnikom ulgom podatkowym. Wykorzystanie takich może przynieść wymierne korzyści zwiększając należny zwrot z urzędu. Jeśli osoba rozliczająca się z państwem nie jest pewna prawidłowości swoich druków, może, a nawet wskazane byłoby zgłoszenie się do biura rachunkowego po pomoc.

Biura rachunkowe zajmują się wypełnianiem zeznań podatkowych. Wykorzystując ich wiedzę mamy pewność poprawności przekładanych informacji i tego, że Urząd Skarbowy nie zgłosi się do nas z w celu wyjaśnienia znalezionych nieścisłości. Niewysokim kosztem jesteśmy spokojni o wypełniony obywatelski obowiązek i zmniejszenie niepotrzebnego ryzyka związanego z pomyłką i składaniem wyjaśnień w urzędzie.