Strategiczne znaczenie elektroenergetyki

Strategiczne znaczenie elektroenergetyki

 

Od wielu lat obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju media. Dotyczy to w szczególności energii elektrycznej, która jest potrzebna każdego dnia do funkcjonowania gospodarstw domowych czy firm. Codziennie do wykonywania podstawowych czynności używane są bowiem odbiorniki potrzebujące zasilania o odpowiednich parametrach. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest więc tak zwana ciągłość dostaw.

Wymagania dla automatyki zabezpieczeniowej

elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowaŻeby to zapewnić należy stale kontrolować sieć oraz zapobiegać skutkom występowania zjawisk niepożądanych z punktu widzenia wytwórcy oraz odbiorcy. W tym celu stosowana jest elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, która ma wykrywać stany zakłóceń takich jak: przeciążenie sieci, obniżenie napięcia, zwarcie czy wzrost lub obniżenie częstotliwości. Podczas prawidłowej pracy sieci zabezpieczenia pozostają w spoczynku. W momencie wykrycia zjawiska niepożądanego ważne jest ich szybkie i skuteczne zadziałanie. Właśnie dlatego elementy automatyki zabezpieczeniowej muszą być trwałe oraz niezawodne. Grupy urządzeń wykorzystywane w celu eliminacji zakłóceń podzielić można na: eliminacyjne, restytucyjne czy prewencyjne. Niezależnie od grupy od elementów automatyki zabezpieczeniowej wymaga się: szybkości działania, czułości i selektywności, dyspozycyjności czy wcześniej wspomnianej pewności i niezawodności. Są to jedynie najważniejsze wymogi.

Układy te ze względu na sposób działania podzielić można na: przekaźnikowe nadprądowe, kierunkowe, różnicowe czy odległościowe. Jak widać obecnie w celu zapewnienia odpowiednich parametrów pracy sieci wykorzystywane są różne rozwiązania. Skuteczność ich działania musi stać na bardzo wysokim poziomie co wpływa również na cenę zakupu poszczególnych elementów. Niemniej jednak dla dyspozytora czy odbiorcy kluczowym parametrem jest dostęp do mediów, które są każdego dnia wykorzystywane w domostwach czy firmach.