Ustawa stanowiąca o zawodzie tłumacza przysięgłego

Ustawa stanowiąca o zawodzie tłumacza przysięgłego

Nie należy mylić tłumaczeń zwykłych od przysięgłych. Te pierwsze dotyczą takich tłumaczeń jak: książki, korespondencja, instrukcje obsługi, czyli wszystkiego co nie jest dokumentem prawnym. To tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem ważnych dokumentów, które muszą zostać potwierdzone.

Warunki jakie musi spełniać tłumacz przysięgły

tłumaczenia przysięgłe wrocławJego zawód jest oczywiście odpowiednio regulowany. Mowa o ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Ustawa ta obowiązuje w Polsce od 2005 roku i jest ona aktualna przez cały czas. Listę wszystkich tłumaczy przysięgłych działających na terenie naszego kraju można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto wiedzieć, kto tak naprawdę może zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce. Na pewno może zostać nim osoba, która ma obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Takie tłumaczenia przysięgłe wrocław wykonać można w wielu biurach tłumaczeniowych. Często zatrudniają one profesjonalnych tłumaczy posiadających własny numer wykonywania zawodu. Osoba, która chce być tłumaczem przysięgłym w Polsce, musi znać język polski. Jest to kolejny z warunków. Konieczne jest też posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych. Tłumacz przysięgły jako osoba zaufania publicznego nie może być karany! Chodzi tutaj o karanie za przestępstwa umyślne, skarbowe lub nieumyślne przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Tłumacz przysięgły to osoba, która musi ukończyć studia wyższe.

Poza tym tłumacz musi podejść do egzaminu z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy i odwrotnie. Taki egzamin nazywany jest egzaminem na tłumacza przysięgłego. Taki egzamin zawsze składa się z dwóch części. Pierwsza część to część pisemna, a druga to część ustna. Egzamin odbywa się pod patronatem ministra sprawiedliwości.