Windykacja polubowna i sądowa

Windykacja polubowna i sądowa

Bardzo często spotykany podział rozdziela windykację polubowną od sądowej. Rzeczywiście umocowanie prawne, jak i zakres działań, który wiąże się z tymi typami windykacji w znacznej mierze różnią się od siebie.

Windykacja może być polubowna

windykacjaRzecz jasna skuteczna windykacja najczęściej odnosi się do tego pierwszego scenariusza, zgodnie z którym udaje się nam odzyskać pieniądze bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Bywają jednak sytuacje, w których w sposób polubowny trudno cokolwiek osiągnąć. Tutaj z pomocą może przyjść wywiad gospodarczy dostarczający nam informacji odnośnie przyczyn zwłoki przy regulowaniu należności. Być może nasz dłużnik dysponuje w tej chwili odpowiednim majątkiem, a jego sytuacja finansowa jest stabilna. Może się jednak okazać, że dłużnik nie płaci bo nie dysponuje w tej chwili wystarczającymi środkami finansowymi. W takim przypadku windykacja polubowna przestaje mieć znaczenie. Metody polubowne obejmują bowiem ogół działań związanych z informowaniem dłużnika o konieczności uregulowania należności. Takie powiadomienia mogą mieć co prawda zróżnicowane formy – telefoniczną, listowną czy nawet osobistą. Mimo wszystko nadal ograniczamy się tylko do przekazywania powiadomień dotyczących powstałego długu. Podczas poszukiwań usług z takiego zakresu jak windykacja cennik będzie bardzo ważnym elementem, ale w pierwszej kolejności powinniśmy się jednak zapoznać z opisem sposobów prowadzenia działań związanych z polubownymi formami windykacji. Im więcej sposobów dotarcia do dłużnika oferuje dana firma windykacyjna tym większe prawdopodobieństwo, że w sposób polubowny uda się odzyskać należne nam środki, a także postarać się o zwrot kosztów windykacji poniesionych z naszej strony. Jeżeli dłużnik nie wykazuje żadnej chęci współpracy to nie ma sensu kontynuowania polubownych działań. W tym momencie mamy do czynienia z windykacją sądową, której podstawowym celem jest uzyskanie prawomocnego wyroku sądu lub sądowego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności.

Po uzyskaniu przedstawionych wyżej dokumentów mam już prawne podstawy do przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Działalność komornika jest jednak kategorią niezależną od zagadnienia działalności windykatora i nie należy mylić tych dwóch obszarów.