Zakres wstępnego szkolenia

Zakres wstępnego szkolenia

Zatrudniając nowego pracownika do pracy, trzeba się liczyć z koniecznością dopełnienia wielu formalnych i praktycznych obowiązków. Jest to ściśle związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, która powinna być priorytetem dla pracodawcy.

Kto wykonuje wstępne szkolenia z zakresu BHP?

wstępne szkolenie bhp warszawaZgodnie z przepisami prawa pracy, nowo zatrudniona osoba, nie może przystąpić do wykonywania powierzonych obowiązków, jeżeli nie przeszła odpowiedniego szkolenia. Na każdym stanowisku pracy mogą wystąpić pewne zagrożenia, o których istnieniu musi być poinformowany pracownik. Jeżeli chcemy przeprowadzić naszym nowym pracownikom wstępne szkolenie BHP Warszawa jest miastem, w którym znajdziemy niejedną firmę usługową zajmującą się takimi zleceniami. Jak sama nazwa mówi, są one przeprowadzane na wstępie, czyli zaraz po zatrudnieniu. Najpóźniej muszą się odbyć w dniu rozpoczęcia pracy, ale zanim pracownik zacznie wykonywać powierzone obowiązki. Ich zakres jest ściśle związany z zajmowanym stanowiskiem, gdyż inne szkolenia przejdzie pielęgniarka, nauczyciel, pracownik biurowy czy budowlany. Jest to związane z zagrożeniami jakie występują w obrębie danego stanowiska. Ważną cechą takich szkoleń jest fakt, że muszą być przeprowadzana w godzinach pracy i na koszt pracodawcy, ponieważ to w jego interesie jest, aby nowy pracownik właściwie wykonywał swoją pracę i był bezpieczny w jej trakcie. Niektóre okresowe szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być powtarzane z określoną częstotliwością.

Szkolenia BHP musi przejść pracownik biurowy, sprzątaczka, sprzedawca czy elektryk, ponieważ wymaga tego prawo. Dodatkowo, każde takie szkolenie musi zostać udokumentowane i umieszczone w aktach osobowych pracownika, gdyż będą one wymagane w razie kontroli z inspekcji pracy.