Zdalna pomoc pracownikom

Zdalna pomoc pracownikom

W każdej firmie pracownicy od czasu do czasu mają problemy zarówno z obsługą poszczególnych programów, jak i również sprzętu komputerowego. Najprościej w takiej sytuacji jest wezwać służby informatyczne, które szybko i profesjonalnie rozwiążą nasze zmagania. Jednak coraz częściej w większych firmach możemy skorzystać z fachowego oprogramowania.

Oprogramowanie wspomagające pracowników

oprogramowanie helpdeskW firmie liczącej kilkadziesiąt pracowników jest już trudno obsłużyć wszystkie zgłoszenia osobiście przez pracowników działu informatycznego. A co dopiero powiedzieć gdy firma liczy kilkaset lub kilka tysięcy pracowników. W takiej sytuacji jest to wręcz niemożliwe. Przychodzi nam wtedy z pomocą specjalistyczne oprogramowanie do obsługi zgłoszeń, generowanych przez poszczególnych pracowników. Jest to oprogramowanie helpdesk. Zazwyczaj powyższe programy wyposażone są w moduły zawierające rozwiązania najczęściej spotykanych problemów w danej działalności, jak również pozwalające na wprowadzenie nowych, nieobsługiwany do tej pory problemów. Wprowadzone zgłoszenia rozpatrywane są na bieżąco przez odpowiednie służby danej firmy. Rozwiązania przekazywane są bezpośrednio zgłaszającym pracownikom, jak również dodawane są do ogólnodostępnej bazy wiedzy, z której w przyszłości, każdy pracownik będzie mógł skorzystać samodzielnie. Dodatkowo może być liczony czas obsługi, każdego zlecenia.

Rozwiązania tego typu pozwalają zaoszczędzić dużo czasu zarówno pracownikom, którzy posiadają dany problem jak również tym, którzy muszą go rozwiązać. Oczywiście idą za tym wymierne oszczędności dla całej firmy. Więc wprowadzenie oprogramowania do pomocy użytkownikom niekiedy jest nawet zasadne w mniejszych przedsiębiorstwach, w których nie ma odpowiedniej ilości służb informatycznych.